Hemsida

Så väljer du utbildning och bästa kurs i SEO

post image

Vill du lära dig SEO? Då krävs att du tar en kurs eller utbildning som är modern och framtagen av personer som faktiskt själva aktivt jobbar med SEO.

Du bör undvika de mer traditionella lärosätena eftersom att SEO är alldeles för tekniskt och “hands on” för att traditionella lärosäten ska ha möjlighet att ge dig rätt kunskaper som du har behov av för att lyckas med sökmarknadsföring.

Till att börja med är SEO eller sökmarknadsföring inte en vetenskap.

Du kan hitta böcker som faktisk används på en akademisk nivå för att lära ut hur man ska göra för att sökoptimera. Men den här typen av kurslitteratur har nästan inget praktiskt värde och kommer inte få dig att bli bättre på SEO.

SEO som lärs ut på svenska marknadsföringsutbildningar och YH-utbildningar är inte skapade för att du ska kunna använda dina kunskaper i praktiken.

“Google uppdaterar sin algorithm 500-600 ggr per år.”

Sökoptimering är alldeles för dynamiskt och det finns inga exakta sanningar. Dessutom uppdaterar sökmotorerna sina algoritmer regelbundet. Det som är en sanning idag är inte det imorgon. Det går helt enkelt inte att lära sig SEO på riktigt via en högskola eller YH-utbildning.

Ett annat problem är att många av de fysiska kurser som förekommer, speciellt på den svenska marknaden är inaktuella. Alternativt kan de vara för tekniskt specifika.

Riktigt stora webbplatser kan exempelvis ha helt andra problem än små webbplatser utifrån ett tekniskt perspektiv.

Dessutom spelar det stor roll vilken typ av webbplats som ska optimeras. En webbutik bör exempelvis behandlas annorlunda än en blogg osv.

Google Analytics på bärbar dator

Så hittar du den bästa kursen 

Det absolut viktigaste när du väljer utbildning är att kursen tagits fram av någon som aktivt jobbar med SEO och som driver sina egna webbplatser.

Jag brukar göra en liknelse vid att lära sig om entreprenörskap.

Du kan inte lära dig Entreprenörskap via ett universitet eller högskola. Riktiga entreprenörer som på egen hand driver företag utbildar inte i entreprenörskap på högskolor.

Liknelsen passar bra för att förstå hur man går till väga för att lära sig SEO.

En bra SEO-utbildning leds av en utbildare som på egen hand skapar webbplatser. Som kan visa med praktiska exempel och som har erfarenhet från att optimera webbplatser som hen äger eller har skapat från grunden.

Tyvärr är även distanskurser som erbjuds på den svenska marknaden av medioker kvalitet. De flesta kurserna som förekommer ger deltagarna kunskaper som var aktuella för ett par år sedan. Men som i dagsläget inte är lika aktuella.

“Distanskurser kan vara inaktuella och av medioker kvalitet”

SEO handlar till stor del om att vara bättre än konkurrerande webbplatser. Med andra ord måste du ha kunskap som är mer aktuell än konkurrerande webbplatser.

SEO skiljer sig därför lite från vad man får lära sig via många andra utbildningar i digital marknadsföring. Andra marknadadsföringskanaler handlar i större utsträckning om att förstå vissa specifika verktyg och hur man skapar attraktiva annonser och content. Sökmarknadsföring är mer tekniskt och mer “hands-on”.

SEO är mer entreprenörskap skulle jag vilja hävda än andra marknadsföringskanaler. Det handlar till stor del om “learning by doing”. När du jobbar med sökmotoroptimering, då lär du dig även att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Den här webbplatsen, som jag driver helt på egen hand har exempelvis i skrivandes stund ca. 7000 besökare i månaden! Det är mer besökare än stora SEO-byråer som lägger ned hundratusentals kronor eller mer per år för att sökoptimera sina egna webbplatser.

Kriterier vid val av utbildning i Search Engine Optimization

Infografik om seo

1. Förstå de viktigaste parametrarna 80/20

Det finns SEO-experter som jobbar med sökoptimering för webbplatser som har tusentals webbsidor. Riktig stora webbplatser kan ha hundratusen eller fler besökare per månad.

Den här typen av SEO innebär att även den som kan göra små förbättringar kan generera stora panga ri ökad omsättning. För webbplatser som är riktigt stora kan även en ökning med ett fåtal procentenheter vara värt mycket i ökad försäljning och leads.

Men den här typen av SEO är vanligen inte särskilt lönsam för mindre och medelstora webbplatser. Låt säga att en webbplats i snitt har 1000 organiska sökningar per månad. Om du kan få upp sökvolymen med 4 % så har du 1040 sökningar per månad.

Mindre webbplatser kan du i många fall snabbt optimera till att uppnå minst 60-80% ökad trafik. Det kräver dock en annan typ av SEO än vad som vanligen är applicerbart på en riktigt stor webbplats.

Som nybörjare ska du lära dig de viktigaste faktorerna för att uppnå stora skillnader i trafik. Proffs kan däremot lära sig tekniska detaljer som även kan göra små skillnader. Det låter uppochnedvänt men så är det. 

Även nybörjare som lär sig SEO kan få webbplatsen att utvecklas radikalt. Det handlar om att lära sig de viktigaste och mest grundläggande delarna som leder till ökad användarnytta och som Google premierar i sina algoritmer.

2. Verktyg och programvara

För att lyckas med SEO krävs att du använder rätt verktyg. Det finns flera riktigt bra verktyg men för att lära sig sökmotoroptimering. En bra utbildning bör ge dig vägledning i att använda de mest fundamentala proffsverktygen.

Hit hör exempelvis SEMrush och Ahrefs som precis som Google och andra sökmotorer samlar in data avseende exempelvis sökord och webbplatser på internet. En bra utbildning ska ge dig kunskap i hur dessa verktyg kan användas utifrån ett strategiskt perspektiv. (Du ska med andra ord lära dig att analysera konkurrerande webbplatser och plocka lågt hängande frukter på din marknad.)

Du kommer inte att kunna lära dig SEO utan att välja rätt verktyg och bli riktigt bra på det verktyget som du väljer. Med en bra kurs får du guidning i hur du använder åtminstone ett av de bästa verktygen på marknaden.

3. On-site och off-site SEO

SEO delas vanligen in i två typer av SEO som du behöver få grundläggande kunskaper i. Många kurser fokuserar enbart på hur du kan optimera din egna webbplats. Men minst lika viktigt är det att förstå hur du kan optimera din sökbarhet utanför din webbplats.

Många nybörjare tappar organisk söktrafik på grund av att de fattar dåliga beslut avseende exempelvis länkar från andra webbplatser. Det gäller att förstå vilka länkar som är bra och vilka som är dåliga och hur man kan skapa en balans av länkar från olika webbplatser för att uppnå effektiv SEO.

En viktig del i off-site SEO är att skapa förståelse för hur en webbplats som är länkad till din webbplats kan skapa ett värde för din SEO. Här finns det flera fallgropar att hålla koll på. Dåliga länkar kan innebära att din webbplats skadas och att dina webbsidor hamnar längre ned i sökmotorernas sökhierarkier.

4. Förstå hur du skapar en korrekt struktur

Hur information struktureras på en webbplats är centralt i SEO. Det handlar om hur webbplatser är organiserade för att besökare och användare såväl som för “bottar”, enkelt ska kunna hitta information. Strukturen på en webbplats är svår att ändra i efterhand. Därför är det viktigt att planera sin webbplats i ett tidigt skede och använda vedertagna metoder eller “best practice”.

Viktiga områden att förstå för att optimera webbplatsens struktur är exempelvis: Navigation, silos och entiter, användandet av interna länkar och vilka sidor som inte ska indexeras (gömmas för Google och andra sökmotorer).

5. Förstå skillnaden på sökordsanalys idag och förr

Många SEO-specialister i Sverige använder föråldrade metoder som inte är aktuella och som i vissa fall kan vara rent skadliga för SEO.

Sökord och sökordsanalys är en av de viktigaste fundamenten i SEO. Men sökmotorernas algoritmer har förbättrats radikalt jämfört med hur det var enbart ett par år sedan.

Numera räcker det inte med att upprepa sökord i exempelvis en produktbeskrivning eller på en bloggsida. Google kan numera i större utsträckning förstå vad en text faktiskt handlar om och dessutom härleda sökord som inte ingår i exempelvis en text till sökord som är av relevans.

För några år sedan gick det an att slänga in sökord i en text och hamna högt upp i Googles sökresultat för just de sökord som använts på webbsidan.
Idag krävs mer kunskap än att enbart samla in och applicera sökord på en webbsida. En modern utbildning ska därför ge dig god förståelse i hur sökord numera bör användas för att ge önskvärt resultat.

6. Förstå grundläggande strategier

SEO är inte enbart teknisk marknadsföring. För att lyckas med sökoptimering, krävs att du har kunskaper och förståelse för hur du utvecklar strategier i SEO.

Strategisk sökoptimering omfattar exempelvis marknadsspecifika faktorer såsom geografi/demografi, relevans, målgrupp, grad av konkurrens, nisch, budget och tid. Det finns många parametrar att ta ställning till innan börjar att sökoptimera en webbplats. Precis som många andra typer av digital marknadsföring kräver SEO att man definierar sin marknad och målgrupp för att man på ett effektivt sätt ska kunna nå fram med sitt budskap.

Punkterna ovan är enbart några av de mest fundamentala delarna som du bör ha kunskap om när du väljer utbildning. Ta därför reda på exakt vad du faktiskt får lära dig när du väljer en kurs i sökmotoroptimering. Tro mig, de flesta kurserna på marknaden ger inte deltagare tekniker som faktiskt är avsedda för att applicera i praktiken.

De allra flesta kurser är teoretiska och skapade av personer som i många fall inte själva besitter tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att skapa en praktisk utbildning i SEO.

Fysiska kurser i SEO i Sverige

svensk flagga

Om du på allvar är intresserad av att lära dig SEO, då rekommenderar jag att du tar en riktigt bra distanskurs som är avsedd för den svenska marknaden.

Ovan har jag definierat några av de viktigaste delarna som bör ingå i en bra kurs. För att lära sig sökoptimering krävs att du tar en kurs som är praktisk och även teknisk. Det handlar till stor del om “learning by doing”.

En bra distanskurs ger kunskap i tekniker som du alltså själv kan applicera på en webbplats. Vanligen vill man även gå tillbaka till moment i en kurs och se om flera gånger.

Välj därför en distanskurs som ger dig tillgång till kursen för all framtid och som regelbundet uppdateras med information. På så vis kan du återgå till delar av kursen längre fram och dessutom få tillgång till ny information och kunskap när kursen uppdateras.

Om du av någon anledning ändå vill ta en fysisk kurs så har jag listat de utbildningar i SEO som jag känner till här nedan.

Fysiska utbildningar i Stockholm

Berghs School of Communication har en mer heltäckande utbildning som är avsedd för personer som vill jobba med både SEO, UX och CRO. Utbildningen sträcker sig över 1 år och lämpar sig för personer som vill jobba med mer strategisk marknadsföring och webboptimering. Det här är alltså inte en utbildning som fokuserar på praktiska och mer tekniska färdigheter i SEO.

Men Berghs är ett bra alternativ för den som vill skapa en karriär inom digital marknadsföring. För den som vill fokusera på en karriär inom sökoptimering kan Berghs i kombination med en kompletterande distanskurs i SEO som är mer praktisk (“hands-on”) vara en väg framåt.

  • Pris: 155 000 kr (ingen moms tillkommer).
  • Utbildningen är möjlig att finansiera med CSN.

Pineberry erbjuder en heldagskurs som är ett samarbete med Webbdagarna Academy. Kursen är avsedd för nybörjare och är alltså en fysisk utbildning i Stockholm.

Utbildningen bör enligt mig ses som en introduktion till SEO. Min erfarenhet är att det krävs mer lektioner och information än vad som är möjligt att ta till sig via en endagskurs för att framgångsrikt jobba med SEO. Kursen är bra för den som vill förstå mer om vad SEO är och för att få en introduktion till viktiga koncept inom sökmotoroptimering.

  • Pris: 5950 kr ex moms

Mediakurser erbjuder en heldagskurs som dessutom ger deltagare 3 månaders tillgång till material på distans. Kursen erbjuds både i Göteborg och Stockholm. Kursen täcker in många viktiga områden men bör enligt min mening ses som en introduktion till SEO.

Det går inte att lära sig SEO på en dag. SEO tar tid att förstå men även att applicera. Jag tror man måste ha en realistisk bild över hur lång tid det tar att tillgodogöra sig information.

  • Pris: 7 995 SEK ex moms

Kurser som äger rum i Göteborg

BBO Academy erbjuder en kurs som är upplagd för att ge en mer realistisk bild över vad du kan förvänta att lära dig under en fysisk utbildning – vilket är bra. Min uppfattning är att den här kursen kan vara bra för den som vill förstå viktiga koncept med SEO och för att exempelvis kunna använda SEO i ett mer strategiskt arbete.

Jag tror att det här är en kurs som är ett alternativ för företag och byråer som vill ta en fysisk utbildning som sträcker sig över en kortare period men som faktiskt ger ett mervärde. Du blir inte en expert men får förmodligen grundläggande förståelse för koncept som är viktiga inom SEO.

IHM Digital Marketing är ytterligare en fysisk utbildning som ger övergripande förståelse för olika områden inom digital marknadsföring. Kursen sträcker sig över 4 dagar. Du blir alltså inte en expert på SEO på 4 dagar men du får förmodligen en god teoretisk förståelse. Utbildningen kan vara av värde för den som exempelvis jobbar med mer strategisk marknadsföring och digital närvaro.

Jag vill dock göra en distinkt skillnad mellan teoretiska modeller som kan användas av marknadsförare och mer teknisk SEO som faktiskt krävs för att med framgång applicera tekniker inom SEO. (Av den anledningen är jag generellt skeptisk till fysiska utbildningar).

Det som jag anser är en nackdel med kursen, utöver att det är en fysisk utbildning, är att den täcker in väldigt många områden. Alltifrån marknadsföring via social media till e-postmarknadsföring och utbildning i analysverktyg. Att under endast 4 dagar lära sig alla dessa kanaler och verktyg är förmodligen inte realistiskt. Speciellt inte via en fysisk utbildning där du inte har möjlighet att gå tillbaka till tekniska moment för att fräscha upp kunskaperna.

Det är nog mer realistiskt att se den här utbildningen som en kurs som syftar till att ge övergripande förståelse för de områden som omfattas.

  • Pris: 22 900 kr ex moms
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments