Hemsida

Hitta distanskurs och utbildning i digital marknadsföring

post image

Letar du efter en bra utbildning i digital marknadsföring? Då har du hamnat rätt, här kan du läsa om olika distanskurser och utbildningar i digital marknadsföring. Dessutom går jag igenom begreppen och de olika områdena inom digital marknadsföring.

Här nedan hittar du även grundläggande kunskaper i exempelvis hur man gör olika typer av digital marknadsföring och vad man ska tänka på för att lyckas med olika typer av kanaler.

Vill du utbilda dig för att jobba med marknadsföring online? Välj då den skola som ger dig bäst kunskaper.

Tyvärr är innehållet i de allra flesta marknadsföringsutbildningar i Sverige på en väldigt teoretisk nivå.

Det kan förklaras med att bra digitala marknadsförare generellt sett inte jobbar på universitet och högskolor.

Bra digitala marknadsförare som faktiskt har praktiska kunskaper jobbar i näringslivet med marknadsföring. De tjänar bra och de har praktiska kunskaper som företag är villiga att betala för.

“Bra marknadsföringsubildningar ger praktiska kunskaper”

Med andra ord kan du i många fall enbart få teoretiska kunskaper via de allra flesta marknadsföringsutbildningar som finns i Sverige.

Trots att du lägger ner flera år på att utbilda dig så kommer du med stor sannolikhet inte ha tillräckliga kunskaper för att faktiskt kunna applicera det du fått lära dig i praktiken. Har du tur kan du få in en fot eller genomföra praktik på en digital marknadsföringsbyrå och på så vis lära dig mer konkret hur olika saker inom digital marknadsföring fungerar.

Men vill du på egen hand skaffa dig kunskaper som du inte får via exempelvis traditionella lärosäten och YH-utbildningar, då ska du ta en riktigt bra distanskur i det område som du vill fördjupa dig inom.

Distanskurser som är bra ger dig flera fördelar. Du kan få praktisk erfarenhet och faktiskt lära dig olika program och kanaler i ett “hands on” upplägg. Lite som “learning by doing” men med handledning. Dessutom finns det numera distanskurser som tagits fram av yrkesverksam experter på det område som du vill fördjupa dina kunskaper inom.

Du kan på så vis få ut tusen gånger mer än du får ut via teoretiska klassrumsutbildningar och dylikt. Dessutom ger de flesta distanskurser möjlighet att studera när du vill.

Bra distanskurser är dessutom mer tidsenliga än trötta klassrumsutbildningar. Traditionella klassrumsutbildningar blir snabbt föråldrade och med har låg relevans i det snabbt föränderliga digitala klimat som modern marknadsföring innebär.

En annan fördel med distansutbildningar i digital marknadsföring är att arbetsgivare numera värdesätter faktiska kunskaper snarare än teoretiska kunskaper som kan ha lågt värde för arbetsgivare.

Är det så att du vill marknadsföra din egna webbplats eller företag? Då finns det även fantastiska distansutbildningar som du kan ta och som ger dig mer än tillräckligt för att på egen hand marknadsföra din verksamhet.

På så vis spar du pengar genom att undvika kostsamma marknadsbyråer och konsulter som kan vara riktigt dyra. Min personliga erfarenhet säger dessutom att du får ett bättre resultat i många fall genom att på egen hand marknadsföra ditt företag än att gå via en byrå. Endast större företag med en stor marknadsföringsbyrå bör överväga att outsourca sin marknadsföring till en byrå.

Bästa kurserna i digital marknadsföring på distans

Olika personer har olika behov. Med andra ord behöver inte kurser i digital marknadsföring som är mer “praktiska” vara det bästa alternativet för alla. Men som en generell trend kan man säga att den ökade trenden av digital närvaro bland företag har gjort marknadsföring allt mer komplex och framförallt mer teknisk.

Även studenter som vill lära sig digital marknadsföring utifrån ett mer strategiskt perspektiv kommer i många fall att behöva praktiska kunskaper om olika verktyg och marknadsföringskanaler. Av den anledningen har jag listat några av de bästa distanskurser som finns att tillgå i dagsläget.


#1. Nordboost distanskurser

Nordboost är ett svenskt och modernt utbildningsföretag som är inriktade på utbildning och distanskurser inom e-handel. E-handel handlar till stor del om marknadsföring. Utöver kurser för att starta e-handel, erbjuder Nordboost även distanskurser i digital marknadsföring.

En fördel med Nordboost är att utbildningarna ger deltagarna praktiska färdigheter. Kurserna passar därför både entreprenörer såväl som professionella marknadsförare som vill specialisera sig inom någon form av online marknadsföring eller e-handel. Nordboost ger dess deltagare certifikat efter avslutad kurs och program.

Det innebär att även studenter som studerar marknadsföring med fördel kan ta Nordboosts kurser i syfte att komplettera sin utbildning med mer praktiska kunskaper. Distanskurser från Nordboost är ett smart sätt att sticka ut och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

 • Fördelar: Distanskurser av hög kvalitet med personligt certifikat. Kurserna är framtagna av praktiskt erfarna specialister. Passar entreprenörer, yrkesverksamma och studenter som vill jobba med marknadsföring/e-handel. Alla kurser är anpassade för den svenska marknaden vilket är en stor fördel i jämförelse med amerikanska utbildningar.
 • Nackdelar: Ett relativt nystartat utbildningsföretag. Trots att Nordboost har ett starkt varumärke erbjuder de i dagsläget ett relativt litet utbud av distanskurser.

#2. Analytics Academy – Lär dig att analysera med Google

Alla som sysslar med marknadsföring ska ha åtminstone grundläggande kunskaper i Google Analytics. Det är via Google Analytics du kan mäta vad dina besökare gör på din webbplats, du kan se olika måltal för att förstå hur dina besökare uppehåller sig på din webbplats; vad de gör och var de kommer ifrån etc.
Givetvis är grundläggande kunskaper i Google Analytics en förutsättning för den som vill fokusera på Google Ads (Betald marknadsföring via Google).

Analytics bör du inte enbart lära dig om i syfte att bli bra på Google Ads. Analytics används generellt sett för att följa upp kampanjer och besöksstatistik för även andra marknadsföringskanaler. Analytics kan i många fall utgöra ett komplement till exempelvis Facebook Ads, trots att Facebook tillhandahåller ett eget analysverktyg.

Många entreprenörer och marknadsförare som är mer kreativt lagda kan känna ovilja till att lära sig analysverktyg såsom Google Analytics.

Men faktum är att de grundläggande och mest fundamentala kunskaperna inte är vare sig komplicerade och svåra att ta till sig. Via Googles egna utbildning “Analytics Academy” som dessutom är gratis får du bra, grundläggande och praktiska kunskaper.

 • Fördelar: Analytics Academy är Googles egna utbildningsprogram som dessutom är helt gratis. Du får tillgång till testdata och får på så vis lära dig att verktyg för att analysera data i Analytics. Kursen är avsedd för nybörjare och ger bra grundläggande förståelse för några av de viktigaste funktionerna i Analytics.
 • Nackdelar: Det här är en bra introduktionskurs för att komma igång med Analytics. Är du dock seriös med digital marknadsföring eller om du exempelvis vill ta en mer sofistikerad kurs i Analytics? Då bör du räkna med att investera lite mer tid i en mer omfattande kurs som kommer att kosta pengar.

#3. Udemy en internationell lärplattform

Udemy är digital läroplattform som er bjuder mer än 155 000 kurser på engelska inom massor av olika områden. Några av de mest populära områdena är: Personlig utveckling, Musik, Design, IT, programmering, företagskunskap och marknadsföring.

Udemy är alltså inte en särskilt nischad plattform för just marknadsförare. Även om du inte associerar Udemy med digital marknadsföring, så har de faktisk en del bra kurser till bra priser.

Udemy kan vara ett alternativ för exempelvis entreprenörer som vill ta enklare kurser för att förstå hur man går till väga för att använda vissa program. Kurserna passar dock inte yrkesverksamma inom e-handel eller digital marknadsföring. Även för jobbsökande anses Udemy inte vara ett meriterande alternativ.

 • Fördelar: Udemys kurser är billiga. Det kan förklaras med att det finns så många snarlika kurser som tagits fram av olika personer. Följaktligen är prisbilden pressad vilket gynnar deltagare.
  En annan fördel är att Udemy har ett enormt utbud av kurser. Du kan därav i vissa fall hitta distanskurser som passar ditt behov men som inte ens existerar på den svenska marknaden. Udemy är ett bra alternativ för enskilda entreprenörer och småföretagare som vill lära sig om exempelvis en specifik marknadsföringskanal.
 • Nackdelar: Låg trovärdighet för jobbsökande och yrkesverksamma. Udemys kurser anses generellt sett vara avsedda för amatörer. Udemy är heller inte särskilt nischade, de erbjuder förvisso kurser i digital marknadsföring men de erbjuder även kurser i personlig utveckling, hundträning och matlagning.
  Ett problem med Udemy är även att kvalitén på distanskurser kan vara väldigt varierande. Det beror på att i princip vem som helst kan skapa kurser som säljs på Udemys plattform.

#4. Coursera med två intressanta marknadsföringsutbildningar

Coursera påminner om Udemy men är en mer nischad utbildningstjänst. Coursera har färre utbildningar men erbjuder högre kvalitet än Udemy. Inte förvånande är kurserna bra mycket dyrare än Udemy, trots att Coursera erbjuder en gratis testperiod om 7 dagar.

Coursera fokuserar på utbildningar avsedda för främst yrkesverksamma inom en rad olika område så som: Projektledning, Företagskunskap och Datavetenskap.

Coursera är inte direkt nischade mot digital marknadsföring men tillhandahåller ett par kurser som är essentiella för digital marknadsföring. Hit hör exempelvis kurser i Google analytics och Facebook Social Media Marketing. (Kan vara bra komplement för den som vill ta en kurs i marknadsföring för sociala medier)

 • Fördelar: Coursera tillhandahåller ett fåtal distanskurser men av god kvalitet. Coursera erbjuder även kompletta utbildningar (dock inte inom marknadsföring) som ger deltagarna fullgoda universitetsexamen. Trots att Coursera har få kurser i marknadsföring så erbjuder de ett par distanskurser av god kvalitet.
 • Nackdelar: Coursera är okänt på den svenska marknaden. Kurserna är på engelska och vissa moment är inte applicerbara på den svenska marknaden. Coursera tillhandahåller enbart två kurser i marknadsföring i nuläget (Google analytics och Facebook). Courseras kurser är förhållandevis dyra.

#5. HubSpot Academy – marknadsföring på distans för nybörjare

Det här är gratiskurser som tagits fram av marknadsföringsföretaget HubSpot. Du hittar ett brett utbud av distanskurser i digital marknadsföring. HubSpot Academy ska ses som ett alternativ til Udemy men är mer nischade med inriktning mot digital marknadsföring.

Kurserna lämpar sig för nybörjare eller personer som vill lära sig mer om exempelvis ett område inom marknadsföring utan att ha för stora ambitioner. En nackdel med HubSpots kurser i jämförelse med Udemy är att kvalitén i många fall är sämre.

Det finns inga kundomdömen eller liknande eftersom att kurserna är framtagna av personer som inte erhåller kompensation. En annan baksida med HubSpot är att varje kurs är framtagen av flera olika utbildare. Kurserna tenderar därför att vara lite spretiga eftersom att olika moment presenteras av olika personer.

 • Fördelar: Gratis distanskurser med inriktning på marknadsföring. Stort utbud av kurser att välja på.
 • Nackdelar: Kvalitén är något sämre än jämförbara alternativ, exempelvis Udemy. Kurserna är inte anpassade för den svenska marknaden och kan uppfattas som “spretiga” eftersom att flera olika utbildare ansvarar för olika moment i kurserna.
  Den här typen av kurser har låg trovärdighet och status på den svenska arbetsmarknaden. Kurserna ska ses som “intresseväckare” för att på ett personligt plan förstå mer om ett område.

#6. Creator Academy – en grundläggande marknadsföringskurs i Youtube

Google äger även Youtube som är den näst största plattformen för sociala media i världen med nära 2 miljarder användare. Creator Academy är Youtubes egna, helt kostnadsfria utbildningstjänst för den som vill lära sig marknadsföring via Youtube.

Creator Academy är ett måste för nybörjare som vill komma igång med Youtube. Lektionerna är enkla att ta till sig och en bra introduktion för exempelvis enskilda entreprenörer och startups att förstå grunderna i marknadsföring med Youtube.

 • Fördelar: Gratis och heltäckande utan att gå för djupt. Perfekt för nybörjare som vill testat Youtube som en marknadsföringskanal.
 • Nackdelar: Bör inte ses som en specialistutbildning. Creator Academy är inte skapat för marknadsförare utan snarare för personer som inte kan marknadsföring och som vill komma igång med youtube.

Skaffa kunskap i digitala mediekanaler

Här nedan hittar du information om olika typer av digitala marknadsföringskanaler. Varje kanal kräver utbildning i specifika verktyg och tekniker. Samtidigt spänner flera kanaler över varandra. Det är vanligt att framgångsrika marknadsförare jobbar med flera olika kanaler parallellt för att uppnå synergier. Ett råd är dock att börja med att lära dig en marknadsföringskanal innan du bestämmer dig för att testa nya kanaler.

E-postmarknadsföring och nyhetsbrev

Det här är vanligen en typ av digital marknadsföring som många entreprenörer och företag väntar för länge med att komma igång med. E Postmarknadsföring utgör en av de mest effektiva kanaler inom digital marknadsföring som finns.

Kostnaden för att skicka e-post är förhållandevis låg i jämförelse med andra marknadsföringskanaler. E-postmarknadsföring kräver att du använder ett mailprogram.

Program för nyhetsbrev och e-postmarknadsföring hjälper dig exempelvis med att samla in och organisera e-postadresser. Via ett bra program kan du även skapa och skicka ut e-post i automatiserade flöden. Många väljer även att koppla på marknadsföring via SMS, push-notiser eller chatappar.

Marknadsföring i sociala medier

Marknadsföring i sociala medier eller SMM, Social Media Marketing inbegriper både betald och gratis marknadsföring.

Gratis marknadsföring kan exempelvis vara inlägg på Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin och en rad andra kanaler.

Betald marknadsföring i sociala medier kan vara exempelvis annonser på Facebook, Youtube och Instagram annonsering. Betald såväl som gratis marknadsföring i sociala medier kräver kunskap och teknik för att lyckas.

Du bör ha grundläggande förståelse för exempelvis content marketing (Se nedan) och analysverktyg såsom Google Analytics. Marknadsföring via sociala medier kombineras vanligen med exempelvis email marketing (Se ovan).

SEM (Search engine marketing)

SEM (exempelvis: AdWords, Google Shopping, Bing Ads). SEM, ska inte förväxlas med SEO, se nedan. SEM går ut på att få en webbplats att synas via sökmotorer via betalda annonser. SEM är alltså en form av betald marknadsföring.

För att bli duktig på SEM krävs kunskaper i exempelvis CPC (Cost Per Click) och CPA (Cost Per Acquisition). Det är mätetal som används för att mäta hur mycket som spenderas på exempelvis en kampanj och vad du får tillbaka i form av klick, sidvisningar och faktiska konverteringar. I princip som all annan digital marknadsföring, krävs att data analyseras både före, under och efter en kampanj. SEM går i princip enbart ut på att få ut så mycket som möjligt per investerad krona.

SEO

SEO (Search Engine Optimization) är sökoptimering. Det innebär att du organiserar din webbplats och information på ett sådant vis så att sökmotorer förstår vad din webbplats handlar om.

Sökmotorer kan då ge din webbplats sökträffar när personer i din målgrupp söker information som du vill att din webbplats förknippas med. Vanligen handlar SEO om att hamna högt upp i Googles sökresultat för olika sökord. Men SEO kan även appliceras i andra kanaler, så som: Youtube, Instagram, Amazon. SEO anses vara en av de mest tekniska kanalerna inom digital marknadsföring.

SEO delas vanligen upp i “on-site” och “off-site”.

 • On-site inbegriper de optimeringar som görs på webbplatsen som ska optimeras. Centrala delar kan vara: sökord, struktur, sökvägar och interna länkar.
 • Off-site är optimeringar som syftar till att öka trafik till en webbplats som sker utanför webbplatsen i fråga. Centrala delar inom off-site är exempelvis: Linkbuilding, hastighet/landtider och externa åtgärder för att skapa trovärdighet.

Lär dig mer om SEO via en kurs som ger dig de kunskaper som du behöver för att lyckas med sökoptimering i Sverige.

Content Marknadsföring (Innehållsmarknadsföring)

Content marketing är ett väsentligt område inom framförallt kostnadsfri marknadsföring. Content marknadsföring går ut på att skapa och publicera marknadsföringsmaterial i form av exempelvis bilder, text, videos eller grafiskt material via strategiska kanaler.

En vanlig missuppfattning är att content marketing är enkelt eftersom att vissa framgångsrika influencers eller bloggare inte utbildat sig i content marknadsföring. Content marketing är mycket mer än enbart marknadsföring via bloggar och influencers.

Content behöver planeras och koordineras med övriga marknadsföringskanaler, det ska publiceras, följas upp analyseras och i vissa fall ändras. Content marketing kräver kunskaper i flera olika kanaler, exempelvis Sociala medier, SEO och Youtube.

CRO – Konverteringsoptimering (“conversion rate optimization”)

Den här typen av marknadsföring går helt enkelt ut på att skapa förutsättningar för att “konvertera” besökare på en webbplats till kunder.

Det finns idag flera olika tekniker som du kan lära dig om för att optimera konverteringarna på en webbplats. CRO innefattar allt från hur en webbplats bör struktureras och designas till kunskap i hur man exempelvis använder olika program, chatbottar, CRM, nyhetsbrev/leads etc.

Vanligen krävs en kartläggning och analys för att exempelvis mäta hur befintliga besökare navigerar på en webbplats. Även rent kvantitativa nyckeltal måste analyseras. Därav ställer CRO typiskt krav på kunskaper i användandet av olika analysverktyg såsom exempelvis Google Analytics.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments